Elektroniczna gotówka?

Coraz poważniej rozważa się wprowadzenie „elektronicznej gotówki”, tzn. pieniądza w posiadaniu podmiotów niebankowych, w tym osób fizycznych, będącego zobowiązaniem banków centralnych. Nazywa się ten pieniądz digital base money (DBM) albo central bank digital currency (CBDC). Na przykład Loretta J. Mester, prezes i CEO Federal Reserve Bank of Cleveland wspomina o takich propozycjach, by każdy Amerykanin miał konto w tamtejszym banku centralnym (Fed) i mógł zgromadzone tam środki wykorzystywać do płatności, tak jak dziś gotówkę, tyle że „bez zachowania anonimowości”.

Pełny tekst wystąpienia pani prezes można znaleźć tu:

https://www.clevelandfed.org/en/newsroom-and-events/speeches/sp-20200923-payments-and-the-pandemic.aspx