Na tej stronie kieruję Waszą uwagę na ciekawe pomysły dotyczące finansów, szerzej ekonomii i edukacji. Ciekawe nie zawsze znaczy takie, które wydają mi się sensowne. W każdym razie "materiał do przemyślenia"...

Zamieszczam też uwagi dotyczące innych spraw, jeśli mnie nurtują.Złoto

Oto trzy przepisy z odległej (?) przeszłości:

1.     W czasie Rewolucji Francuskiej, w maju 1794 r., Konwent Narodowy uchwalił, że kto zapyta w takim pieniądzu (papierowym czy kruszcowym) będzie zapłata, zostanie skazany na śmierć. Wcześniej, w listopadzie 1793 r., zakazano, grożąc wysokimi karami za nieposłuszeństwo, handlu złotem i srebrem, czyli zamiany pieniądza papierowego na kruszcowy i odwrotnie.

2.     Rozporządzenie wykonawcze nr 6102 z kwietnia 1933 r. nałożyło na obywateli Stanów Zjednoczonych obowiązek dostarczenia do 1 maja 1933 r. całego posiadanego złota (złotych monet, złota bulionowego oraz certyfikatów złota) do Rezerwy Federalnej i wymienienie go na dolary po kursie 20,67 USD za uncję trojańską. Kara za naruszenie tego rozporządzenia wynosiła 10 000 ówczesnych dolarów łącznie lub zamiennie z karą 10 lat więzienia.

3.     W 1934 r. Gold Reserve Act uznał klauzule złota za nieegzekwowalne (unenforceable). Tym samym straciły moc prawną. Klauzula złota to jedna z umownych klauzul waloryzacyjnych, ustanawiająca obowiązek świadczenia w dowolnych znakach pieniężnych, lecz według ich wartości w stosunku do ceny złota w chwili wymagalności długu.


Liberland

Mały kraj pomiędzy Chorwacją i Serbią, powstały w 2015 r., którego oczywiście nikt nie chce uznać. Motto "Żyj i daj żyć" wiele mówi. Proszę poczytać. Waszej uwadze polecam też swobodę emisji i wykorzystania pieniądza.

Większość się uśmiechnie i zlekceważy takie pomysły, ale zastanówmy się, z czego się one biorą...


Semestr europejski

Europejski semestr zapewnia ramy koordynacji polityki gospodarczej w krajach UE. Umożliwia on państwom członkowskim omawianie ich planów budżetowych i gospodarczych oraz monitorowanie postępów poczynionych w określonych okresach w ciągu roku.

Cele:

  • zapewnienie zdrowych finansów publicznych (unikanie nadmiernego długu publicznego),
  • zapobieganie nadmiernym zakłóceniom równowagi makroekonomicznej w UE,
  • wspieranie reform strukturalnych mających na celu stworzenie większej liczby miejsc pracy i stymulowanie wzrostu gospodarczego
  • pobudzanie inwestycji.
Polecam dokument dotyczący Polski (link).


Czas letni, czas zimowy...

Po kilkudziesięciu latach dyskusji i sporów wreszcie przedziera się do świadomości społecznej, że zmiana czasu jednak nie jest dobra. Jestem pod wrażeniem, bo zauważyłem to szybko, po kilku zmianach. Na przykład Niemcy piszą o tym od lat; kto zna niemiecki niech poczyta. Co ważne: to czas zimowy jest dla nas najlepszy, nie letni! Kiedyś, kiedy zmian czasu nie było, właśnie obowiązywał dzisiejszy zimowy (o czym młodzi nie mogą pamiętać). Wprowadzenie czasu letniego na stałe utrudni naukę, nasili problemy cukrzyków i chorych na depresję, jak również pogłębi kłopoty osób mających problemy ze snem. "Europejczycy będą grubsi, głupsi i bardziej zgryźliwi".

Podobna sytuacja to dwustopniowe studia: licencjackie i magisterskie. Ciekawe, czy dożyję przywrócenia jednolitych studiów. Ktoś triumfalnie ogłosi, że wracamy do najlepszego rozwiązania... Tylko dlaczego zajmuje to tyle lat?


Trusty

Trust nie jest osobą prawną, ale rodzajem umowy (stosunku umownego). Istotą trustu jest oddzielenie własności aktywów w sensie prawnym od osiągania pożytków. Całość wniesionych do trustu środków przestaje być własnością prawną założyciela trustu i dzięki temu jest zabezpieczona przed roszczeniami lub ewentualną windykacją. Przyczyną, dla której zwykle korzysta się z trustów jest chęć ochrony majątku lub wysokie ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej, a także sytuacja, w której założyciel trustu przewiduje, że w najbliższym czasie może wydarzyć się coś złego i chce zabezpieczyć swój majątek na wypadek bankructwa, rozwodu, groźby niesprawiedliwego podziału majątku czy też roszczeń wierzycieli, banków lub roszczeń z tytułu niezapłaconych odszkodowań, tudzież odpowiedzialności z tytułu wykonywanej pracy lub pełnionej funkcji.

Trust jest typowy dla krajów anglosaskich, ale polecam, żeby poczytać o trustach w Liechtensteinie.


"Nowoczesna teoria pieniądza"

"Nowoczesna teoria pieniądza" (Modern Money Theory albo Modern Monetary Theory, MMT) to koncepcja heterodoksyjna, która nawiązuje do czartalizmu Georga Knappa (1905 r.) i (post)keynesizmu. Trudno w kilku zdaniach przedstawić istotę tej teorii. W centrum zainteresowania stoi pieniądz (nie będący w żadnym razie towarem), bezrobocie jako wynik ograniczania aktywów denominowanych w tym pieniądzu, znacznie mniejsze ograniczenia - delikatnie mówiąc - dla wydatków budżetowych niż się obecnie przyjmuje. Zachęcam do poczytania na temat MMT, np. tu albo tu i jeszcze tu (dość przypadkowe linki - proszę samemu poszukać innych opracowań na ten temat).

Jak osoby mnie znające mogą się domyślać, nie jestem zwolennikiem MMT, ale staram się nie pomijać żadnych poglądów. Można natomiast je krytykować przedstawiając argumenty. Mój stosunek do "pieniędzy z helikoptera" wyraziłem tutaj. Właśnie czytam (marzec 2019), że Kenneth Rogoff też jest przeciw:-)

Wydaje mi się, że (niekiedy skrajnie) odmienne spojrzenie na pieniądz w różnych nurtach ekonomii wynika m.in. z przywiązywania różnego znaczenia do poszczególnych funkcji pieniądza.
Jedne nurty koncentrują się na funkcji cyrkulacji: pieniądz jest przyjmowany za sprzedane towary i usługi, po czym jest (w miarę szybko) wydawany. Inflacja kilku, może nawet kilkunastu procent rocznie, nie jest problemem. Jeśli z jakichś powodów ktoś złośliwie oszczędza, to najlepiej będzie, jak inne podmioty wydadzą nowe (stworzone dzięki kredytowi na przykład) pieniądze za niego, zamiast wykorzystać je za jego zgodą i za to zapłacić (albo zapewnić oszczędzającym udziały w zyskach - tu jest nawiasem mówiąc miejsce dla finansów islamskich). Wielkość popytu jest fetyszyzowana.
Inne nurty podkreślają funkcję tezauryzacyjną pieniądza. Utrzymanie siły nabywczej pieniądza jest czymś oczywistym, zwłaszcza jeśli jego podaż ma być ograniczona. Zwiększanie ilości pieniądza w obiegu nie zwiększa bogactwa. Deflacja nie jest tragedią.

Proszę czytać, czytać, czytać i krytycznie podchodzić do różnych poglądów.

Sprzedawanie "po kawałku" słynnego dzieła sztuki

Ktoś wpadł na świetny pomysł: kup "kawałek" słynnego dzieła sztuki, np. obrazu. Taki fundusz inwestycyjny, który kupuje jeden obraz i sprzedaje go w częściach. Przykład można znaleźć tutaj. Oczywiście nie ma gwarancji zysku, ale...