Materiały związane z wykładem z Polityki pieniężnej

Plan wykładów i wprowadzenie
Pojęcie pieniądza we współczesnej gospodarce
Czynniki kreacji pieniądza
Cele i funkcje banku centralnego
Liczenie inflacji bazowej w Polsce
Projekcje inflacji i PKB w Polsce
Publikacje Europejskiego Banku Centralnego