Materiały związane z wykładem z Polityki pieniężnej

Plan wykładów i wprowadzenie
Pojęcie pieniądza we współczesnej gospodarce
Czynniki kreacji pieniądza
Cele i funkcje banku centralnego