Materiały związane z wykładem z Polityki pieniężnej

Plan wykładów i wprowadzenie
Pojęcie pieniądza we współczesnej gospodarce
Czynniki kreacji pieniądza
Cele i funkcje banku centralnego
Liczenie inflacji bazowej w Polsce
Projekcje inflacji i PKB w Polsce
Publikacje Europejskiego Banku Centralnego
Przeglądowe artykuły na temat niekonwencjonalnych instrumentów polityki pieniężnej można znaleźć tu i tu.
Opis asset purchase programmes EBC.
Informacje na temat zadłużenia sektora finansów publicznych.