Co będzie ważne dla EBC pod nowym kierownictwem

Pani prezes Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde, skrytykowała kilka dni temu (jeszcze przed objęciem tej funkcji) Niemcy i Holandię za zbyt mało ekspansywną politykę wydatków budżetowych. Pytała, czemu te kraje nie przeznaczają nadwyżek budżetowych na infrastrukturę albo na edukację albo na innowacje? EBC systematycznie kupuje od lat papiery wartościowe, zwiększając pieniądz rezerwowy banków, w ten sposób wspierając rachityczny wzrost gospodarczy i próbując podwyższyć inflację (tak, teraz banki centralne walczą o wyższą inflację!), a niektóre kraje nie chcą współpracować.
Pani Lagarde pochwaliła również politykę ujemnych stóp procentowych poprzednika, stwierdzając, że powinniśmy być bardziej zadowoleni, że mamy pracę, niż że nasze oszczędności są chronione. To zdanie (“We should be happier to have a job than to have our savings protected”) obiega świat i budzi wiele wątpliwości, kontrowersji i pytań. Pierwsze, jakie mi się nasuwa: czy musimy wybierać? Niewątpliwie ekonomia to nauka o dokonywaniu wyborów, ale... Proszę poczytać i samemu zważyć argumenty, jak zawsze...