Stopy procentowe powinny być i zapewne będą wysokie w następnych latach

Po okresie niskich stóp procentowych, które sugerowały, że można zadłużać się prawie bez ograniczeń i na dodatek tanio, przyszła inflacja i zweryfikowała taki sposób myślenia. Ale nawet jeśli inflacja spadnie, prawdopodobnie stopy procentowe będą się utrzymywały jeszcze przez wiele lat na wyższym poziomie niż przed kryzysem finansowym z 2008 roku i w czasie pandemii. Wiele za tym przemawia, np. rosnące zadłużenie publiczne i prywatne, zwiększone wydatki na obronność i osoby starsze, kosztowne przejście na zieloną energię, populistyczne żądania redystrybucji dochodów oraz ciągle wysoka inflacja w niektórych krajach. Dodajmy, że stopy powinny być wysokie nie tylko od kredytów, ale również dla lokat.

Jeśli pewne kraje nie zdecydują się na podniesienie czy utrzymanie wysokich stóp procentowych, inflacja pozostanie na relatywnie wysokim poziomie przez wiele lat, ze wszystkimi tego negatywnymi skutkami, których młodsze pokolenia nie mogą pamiętać...