Egzamin z Polityki pieniężnej (dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych razem) odbędzie się 2 lutego o godz. 12:00 w salach 2 i 3 P.