Termin egzaminu poprawkowego z Globalnych rynków finansowych: 20 lutego 2021 r. (sobota) o godz. 10:00 (studia stacjonarne i niestacjonarne razem).