Egzamin z Polityki pieniężnej:  25 czerwca, godz. 11:00-12:30, sala 1CKU.

Termin egzaminu poprawkowego: 9 lipca, 10:00-11:30, 1P.


Kolokwium poprawkowe nr 2 z Finansów międzynarodowych: termin będzie ustalony później.