Egzamin poprawkowy z Polityki pieniężnej (dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych razem) odbędzie się 23 lutego o godz. 10:00 w sali 202A.
Może być test, pytania otwarte albo jedno i drugie (jak zapowiedziałem na pierwszym wykładzie).