Egzamin poprawkowy z Globalnych rynków finansowych dla studentów, którzy mają prawo zdawać jeszcze w drugim terminie (ze względu na np. chorobę w lipcu) odbędzie się między 23 a 25 września. Dokładny termin będzie ustalony później.

Prace licencjackie i magisterskie (w 100% gotowe) należy przesłać mi mailem najpóźniej 10 września. Ostateczny termin złożenia wszystkich dokumentów w Dziekanacie: 5 października 2019.