Termin egzaminu poprawkowego z Polityki pieniężnej: 9 lipca, 10:00-11:30, 1P.