Termin egzaminu z Globalnych rynków finansowych: 4 lutego 2023 r., 10:00-11:30, 1 CKU.

Egzamin poprawkowy: 18 lutego 2023 r., godz. 10:00, aula 1 bud. A.