Egzamin z Globalnych rynków finansowych odbędzie się 13 lutego 2021 r. o godz. 10:00 (studia stacjonarne) i 11:00 (studia niestacjonarne), na platformie Teams.

Poproszono mnie też o ustalenie terminu poprawkowego. Termin: 20 lutego 2021 r. o godz. 10:00 (studia stacjonarne) i 11:00 (studia niestacjonarne). Proszę się postarać, żeby nie był potrzebny.