Prace licencjackie (całość) należy przesyłać e-mailem do 4 września do sprawdzenia. Obrony będą w drugiej połowie września.
Prace magisterskie (całość) należy przesyłać e-mailem do 20 września do sprawdzenia. Obrony będą w październiku.