SEMINARIA
Licencjat III rok: poniedziałki 8:00
Magisterskie II rok: poniedziałki 8:45
Seminaria na studiach magisterskich niestacjonarnych: według planuKONSULTACJE / DYŻUR:

poniedziałki, godz. 11:40-13:10 (od 1 października 2018 do 21 stycznia 2019).

Konsultacje i seminaria odbywają się w pokoju 5b w budynku A.


ZMIANY, ZMIANY...