Konsultacje: poniedziałki, godz. 13:10 (do 22 czerwca 2020 r.).

Seminaria (studia stacjonarne): poniedziałki rano, według planu.

Konsultacje i seminaria odbywają się w pokoju 5b w budynku A.