Konsultacje: w poniedziaƂki, godz. 13:10-14:40, platforma Teams (do 1 lutego 2021 r.).
Seminaria: na studiach stacjonarnych w poniedziaƂki rano, zgodnie z planem.