KONSULTACJE / DYŻUR / SEMINARIA:
Konsultacje: poniedziałki godz. 11:30-13:00 (do 27 stycznia 2020).
Seminaria (studia stacjonarne): w poniedziałki rano, zgodnie z planem.

Konsultacje i seminaria odbywają się w pokoju 5b w budynku A.