Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:

poniedziałki 9:55-11:25 (do 30 stycznia 2023 r.)

Do 12 grudnia 2022 r.: pokój 5b w budynku A, ew. przy użyciu Teams. Później: Teams.

21 listopada 2022 r. konsultacji nie będzie. Podobnie 28 listopada (wyjazd służbowy).