CIT: uregulować na szczeblu globalnym czy zlikwidować?

Międzynarodowy Fundusz Walutowy wydał włąśnie obszerną publikację poświęconą podatkowi od osób prawnych (CIT).

https://www.elibrary.imf.org/view/IMF071/28329-9781513511771/28329-9781513511771/28329-9781513511771.xml?cid=nl-com-compd-nl20210323&c=2C0C60CE8D9B11EB891C504C1B46AB19&r=2D816D328D9B11EB891C504C1B46AB19&l=2&redirect=true

Ciekawe rozważania, uwzględniające globalizację, nowe technologie, przerzucanie dochodów, próby pokazania jak się unika opodatkowania w skali międzynarodowej, propozycje zmian w tej dziedzinie, mające na celu uszczelnienie systemu (np. source-based taxation, minimalne stawki opodatkowania). Tymczasem obecnie 12 krajów i terytoriów nie opodatkowuje dochodów firm. Warto się zastanowić, czy nie iść w tym kierunku. Mniejsze dochody budżetowe musiałyby oznaczać jednak mniejsze wydatki (a nie jeszcze większe zadłużenie). Czy dziś ktoś odważy się coś takiego zaproponować?