Egzamin z Polityki pieniężnej odbędzie się:
  • 2 lipca o godz. 10:00 w salach 2P i 3P (studia stacjonarne),
  • 6 lipca o godz. 12:00 w salach 1P, 2P i 3P (studia niestacjonarne),
  • 13 lipca o godz. 12:30 w sali 3P (egzamin poprawkowy, studia stacjonarne i niestacjonarne razem).
Zaliczenie z Finansów międzynarodowych jest planowane na 15 kwietnia o godz. 11:30 w salach 1P, 3P i 4a bud. W.