• Predictive strength of Macroeconomic Imbalance Procedure indicators, K. Biegun, M. Dahl, J. Karwowski, EKONOMIA I PRAWO. ECONOMICS AND LAW, Volume 23, Issue 1, March 2024, s. 23–45, https://doi.org/10.12775/EiP.2024.002.
 • Riba from economic perspective, w: Denaro e potere, A cura di Gianluca Olcese, Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, Cultura e Letteratura Vol. 1, Gnome Editrice, Katowice 2022, DOI: 10.53248/SDA268725, ISBN 978-83-63268-72-5, s. 99-121.
 • Macroeconomic Imbalance Procedure jako system wczesnego ostrzegania w Unii Europejskiej, J. Karwowski, K. Biegun, DOI 10.15611/2022.15.10, rozdział w monografii Procesy konwergencji i dywergencji w Europie. Monografia jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Borowcowi, Ewa Pancer-Cybulska, Bernadeta Baran, Ewa Szostak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2022.
 • How Effective is Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) in Predicting Negative Macroeconomic Phenomena?, K. Biegun, J. Karwowski, P. Luty, European Research Studies Journal Volume XXIV, Special Issue 3, 2021, s. 822-837.
 • Islamskie instrumenty pochodne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020.
 • Net International Investment Position as Early Warning Indicator: Does it Differ for European Union CEECs and non-CEECs?, K. Biegun, J. Karwowski, w: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / Soliman Khalid S. (red.), 2020, International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN 9780999855141, ss. 2644-2653.
 • Macroeconomic imbalance procedure (MIP) scoreboard indicators and their predictive strength of “multidimensional crises”, K. Biegun, J. Karwowski, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Vol. 15 No. 1 (2020).
 • How Composition of Net International Investment Position Can Help to Predict Crises: Evidence from European Union Countries, K. Biegun, J. Karwowski, Soliman Khalid S. (red.): Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage. Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 2019, International Business Information Management Association, ISBN 9780999855133.
 • Virtual currency: the Central Bank’s Perspective. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional Expansion to Global Growth. Editor: K. S. Soliman, Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 15-16 November 2018, Seville Spain, s. 848-857.
 • The Case against Helicopter Money. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia. 51/2017, zeszyt 5, DOI: 10.17951/h.2017.51.5.159
 • Instrumenty pochodne rozliczane w sposób scentralizowany (współautor), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017.
 • Negative interest rates and Islamic finance. Finanse, Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, nr 1(9)/2016, s. 49-60.
 • Central Counterparties on the Derivatives Markets: The Case of KDPW_CCP (Poland) and NCC Clearing Bank (Russia) , Ekonomia Finanse Bankowość, red. Jacek Karwowski i Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 112-126.
 • Central Counterparties from the Islamic Finance Perspective. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, nr 3, tom 3/2015, s. 27-40.
 • Monetary Policy in Selected Islamic Countries: Added Value or Mimicry? International Journal of Research in Business Studies and Management, Volume 2, Issue 3, March 2015, s. 1-8.
 • Stabilność finansowa a kurs walutowy. Kryzys w strefie euro. Rozdział 6 w pracy zbiorowej Stabilność finansowa pod red. M. Iwanicz-Drozdowskiej, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014, s. 95-118.
 • Instrumenty pochodne na międzynarodowych rynkach finansowych (wybrane zagadnienia). Teoria i przykłady (współautorstwo pracy zbiorowej). Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014. 
 • Czy należy zlikwidować parabanki, Zarządzanie i Finanse, Uniwersytet Gdański, Vol. 11, Nr 2, Część 1, lipiec 2013, s. 243-256.
 • Ocena polityki zarządzania rezerwami walutowymi. Rozdział 15 w pracy zbiorowej Współczesna bankowość centralna pod red. W. L. Jaworskiego i A. Szelągowskiej, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 271-297.
 • Zakazy i nakazy w finansach islamskich, W: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Rynki finansowe. Redaktorzy: J. Harasim, J. Cichy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 89-99.
 • Stabilność finansowa a kurs walutowy, Bank i Kredyt nr 1, część edukacyjna Stabilność finansowa od A do Z (2012).
 • System bankowy Arabii Saudyjskiej. Rozdział 2.1 w pracy zbiorowej Systemy bankowe krajów G-20 pod red. S. Flejterskiego i J.K. Solarza, Constans, Szczecin (2012), s. 37-55.
 • Towards lower tax burden in Poland, Nauki o finansach / Financial sciences, Publishing House of Wroclaw University of Economics, 1(6) (2011), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 184, s. 67-75.
 • Interwencje na rynku walutowym. W: Polityka pieniężna. Redakcja naukowa A. Sławiński, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa (2011). Książka, jako praca zbiorowa, otrzymała nagrodę drugiego stopnia PTE na najlepszy podręcznik akademicki wydany w latach 2009-2011.
 • Sukuk - islamskie certyfikaty inwestycyjne, W: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynki finansowe. Redaktor naukowy K. Jajuga. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław (2011).
 • Krytyka systemu rezerwy cząstkowej w ujęciu szkoły austriackiej i bankowości islamskiej, Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, red. W. Frąckowiak, J. Szmbelańczyk, Zeszyty Naukowe 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 227-240.
 • Centra offshore na globalnych rynkach finansowych, PWE, Warszawa 2010
 • Zadania banków centralnych we współczesnej gospodarce. Bankowość w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia. SGH, Warszawa 2009, s. 73-82.
 • Finanse islamskie a kryzys. W: Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Bankowość. Zeszyty Naukowe nr 548, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 38-45.
 • Nie rezygnujmy pochopnie ze złotego. Wywiad dla Rzeczpospolitej, 20 marca 2009 r., s. A15.
 • Uwagi na marginesie wprowadzenia euro. Rzeczpospolita, 4 stycznia 2008 r., s. B10-B11.
 • Islamskie indeksy giełdowe. Bank i Kredyt, maj 2007, s. 67-76.