Konsultacje:

we wtorki 11:25-12:55 (do 18 czerwca 2024 r.)

pokój 5b bud. A i na Teams