Urodziłem się 22 lutego 1961 r. w Sierpcu.

W 1975 r. ukończyłem szkołę podstawową w Lubiczu, zaś w 1979 r. szkołę średnią (II Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, klasa matematyczna pod opieką UMK). W maju 1979 r. zdałem maturę z matematyki, języka polskiego oraz niemieckiego; napisałem i obroniłem po niemiecku pracę maturalną pt. Ungeometrische Definitionen der trigonometrischen Funktionen (Niegeometryczne definicje funkcji trygonometrycznych).

Od 1979 r. do 1985 r. studiowałem na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. W czasie studiów otrzymałem nagrody Ministra Handlu Zagranicznego i Polskiej Akademii Nauk.

Od 1985 r. pracowałem na stanowisku asystenta w Katedrze Finansów AE (obecnie UE) we Wrocławiu. W czerwcu 1989 r. obroniłem pracę doktorską pt. Płynne kursy walutowe - teoria i funkcjonowanie, nagrodzoną następnie przez Ministra Edukacji.

W czasie mego pobytu na stypendium w Bochum (RFN) na przełomie lat 1991/1992 (sześć miesięcy) napisałem pracę habilitacyjną pt. Prognozowanie kursów walutowych, którą obroniłem w 1993 r.

W 1999 r. otrzymałem z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Odbyłem liczne praktyki i staże zagraniczne. Moim miejscem pracy jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a dokładniej Katedra Finansów na Wydziale Ekonomii i Finansów, gdzie od 2010 r. jestem zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

Jestem żonaty i mam dorosłego syna. Jestem wnukiem Stefana Niteckiego.

Zakres moich zainteresowań naukowych z dziedziny Finanse (pokrywający się w zasadzie z zakresem tematycznym seminarium) jest następujący:

1.    funkcjonowanie (międzynarodowych) rynków pieniężnych,

2.    podmioty i instrumenty rynków kapitałowych na świecie i w Polsce,

3.    charakterystyka i wykorzystanie instrumentów rynku walutowego,

4.    międzynarodowe systemy walutowe,

5.    międzynarodowe organizacje finansowe,

6.    integracja walutowa,

7.    bilans płatniczy,

8.    bankowość centralna,

9.    polityka pieniężna,

10.  bankowość prywatna (private banking),

11.  centra finansowe offshore,

12.  finanse a judaizm, islam i chrześcijaństwo,

13.  pranie brudnych pieniędzy,

14.  finansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych,

15.  budżet; nadwyżki i deficyty budżetowe,

16.  popieranie eksportu.

Ulubiony reżyser: Roman Polański.

Ulubiony kompozytor: Johann Sebastian Bach.

Ulubione zespoły: Pink Floyd (do Wish You Were Here [1975]), Omega, Massive Attack, Yes, Led Zeppelin, Locomotiv GT.

Ulubieni jazzmani: Miles Davis, John Coltrane, Krzysztof Komeda.

Ulubiona książka: Михаил Булгаков: Мастер и Маргарита.

Świetny jest: Jaromír Nohavica (www.nohavica.cz)