Semestr europejski

Europejski semestr zapewnia ramy koordynacji polityki gospodarczej w krajach UE. Umożliwia on państwom członkowskim omawianie ich planów budżetowych i gospodarczych oraz monitorowanie postępów poczynionych w określonych okresach w ciągu roku.

Cele:

  • zapewnienie zdrowych finansów publicznych (unikanie nadmiernego długu publicznego),
  • zapobieganie nadmiernym zakłóceniom równowagi makroekonomicznej w UE,
  • wspieranie reform strukturalnych mających na celu stworzenie większej liczby miejsc pracy i stymulowanie wzrostu gospodarczego
  • pobudzanie inwestycji.
Polecam dokument dotyczący Polski (link).