Trusty

Trust nie jest osobą prawną, ale rodzajem umowy (stosunku umownego). Istotą trustu jest oddzielenie własności aktywów w sensie prawnym od osiągania pożytków. Całość wniesionych do trustu środków przestaje być własnością prawną założyciela trustu i dzięki temu jest zabezpieczona przed roszczeniami lub ewentualną windykacją. Przyczyną, dla której zwykle korzysta się z trustów jest chęć ochrony majątku lub wysokie ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej, a także sytuacja, w której założyciel trustu przewiduje, że w najbliższym czasie może wydarzyć się coś złego i chce zabezpieczyć swój majątek na wypadek bankructwa, rozwodu, groźby niesprawiedliwego podziału majątku czy też roszczeń wierzycieli, banków lub roszczeń z tytułu niezapłaconych odszkodowań, tudzież odpowiedzialności z tytułu wykonywanej pracy lub pełnionej funkcji.

Trust jest typowy dla krajów anglosaskich, ale polecam, żeby poczytać o trustach w Liechtensteinie.